Kurumsal Yönetim

Şirketlerin ihtiyaç duydukları her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi; Sözleşmelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve revize edilmesi, sözleşme müzakerelerine etkin olarak katılım sağlanarak sözleşmenin imza safhasının tamamlanması; Birleşme ve devralma süreçlerinin baştan sona yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bunlara ek olarak, müvekkil şirketler için kurum içi politikaların, etik kuralların, iç yönergelerin hazırlanması, uluslararası grup şirketlerinin politikalarının uygulanması ve gözden geçirilmesi ve müvekkillerimize bu konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, genel danışmanlık hizmetlerimizin bir parçasını oluşturmaktadır.