SINAİ MÜLKİYET (Marka,Patent) HAKLARI İLE TELİF HAKLARININ KORUNMASI

Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Model, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları ile Telif Hakları alanında danışmanlık, takip, izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetler dâhil olmak üzere tescil ve hakların korunmasına dair stratejiler, tescile ve kullanıma uygunluk konusunda ön inceleme ve araştırmalar yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Mahkemeler nezdinde hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka koruması, iltibas ve haksız rekabet davaları ile tazminat davaları yürütülmekte ve ayrıca gümrüklerde durdurma ve el koyma başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip etmekteyiz.

Genel dava ve danışmanlık yetkinliklerimizi, sektör bilgilerimiz ile birleştirerek, marka ve tasarım ile ilgili anlaşmalar ve üretim, fason üretim, co-existence (birlikte var olma), birlikte tanıtım, sulh anlaşmaları ve lisans anlaşmaları gibi hukuki işlemleri hazırlamakta müzakere etmekte ve müvekkillerimizi bu alanda da temsil etmekteyiz.

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım haklarıyla ilgili sözleşmelerinin (Franchise, Lisans gibi) hazırlanması, revizyonu, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi ile ilgili hukuki desteğin sağlanması, ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, ilgili uyuşmazlıkla ilgili teknik ve hukuki görüş ve mütalaalar hazırlanması sağlanmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu, WIPO ve EPO nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve patent vekilleri ile müvekkillerimizin Türkiye’de ve dünya çapındaki marka, patent ve tasarım portföylerinin yönetimi hizmeti sunmaktayız. Tescil başvurularının yapılması, lisansların, isim değişikliklerinin, birleşmelerin, hak sahipliği değişimlerinin, rehinlerin kaydını, fikri mülkiyet ön inceleme ve denetimlerini, yenilemeleri, izleme ve yıllık ücret ödemelerini içermektedir. Özellikle Madrid Protokolü veya La Haye Sistemi çerçevesinde, WIPO nezdinde yapılan marka başvuruları ile tasarım başvuruları konusunda temsil etmekteyiz.

Fikri mülkiyet tescil hizmetlerimiz, yerel ve uluslararası kanallardan elde edilmiş tescil hakları üzerinden uygunluk araştırmaları ve görüşleri hazırlanması, marka, patent, PCT ulusal aşama patentleri, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri, alan adları ve telif hakları dâhil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının tescil başvurularında müvekkilleri temsil etmeyi ve fikri mülkiyet koruma stratejilerinin oluşturulmasıdır.

Fikir ve Sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek özellikle Sinema Eserleri, Müzik, Fotografik eserler, Edebiyat, Mimari ve Artistik eserler, Sinematografik çalışmalar, Bilgisayar yazılımı ve veritabanları, Televizyon Program formatları ile karakter metalandırılması gibi alanlarda sözleşmeler, telif hakkına konu eserlerin işletmesi, lisans, temlik, kullanma ve yararlanma sözleşmeleri, idame ve geliştirme ve outsourcing (dışarıya verme) sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesini kapsamaktadır.

Özellikle Bilgisayar Programlarının lisanssız kullanılması gibi yaygın korsan (crack) ürünlerin tespiti,  Arama – el koyma kararlarının temini ve uygulanması, aleyhinde suç duyurusunda bulunulması, lisanslanmasının sağlanması ile maddi zararın giderilmesi konularında dava öncesi sulh görüşmelerinin sağlanması, zararın giderilmesi ele geçirilen korsan ürünlerin yasal süreçler dahilinde imhası yer almaktadır.

Alan Adlarının tescili ve korunması ile ihtilaflar kapsamında, BTK, WIPO ve UDRP nezdinde itiraz ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi, Tahkim süreçlerinin yönetilmesidir.