Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik

-KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

-İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

-Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,

-KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

gibi konularda gerek Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde öğretim görevlisi danışmanlarımızla gerekse de arabuluculuk sıfatına haiz avukatlarımız ile uyuşmazlığın ortaya çıkmasına izin vermeden çözülmesini sağlamaktayız.