MALPRAKTİS DAVALARI

Malpraktis, Türk Tabipler Birliği’nin Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına göre bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle hekimliğin kötü uygulanması ve bu nedenle bir hastanın zarar görmesidir.

Hekimin tıbbi uygulama hatası kusurundan kaynaklanmalıdır.  Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgesine göre standart tedavi sonrasında hekimin kusuruna dayanmayan komplikasyonlar malpraktis olarak değerlendirilemezler.

1219 sayılı Kanun’a göre tıbbi müdahalede bulunabilecek kişiler, hekimler, diş hekimleri, ebeler, sağlık memurları, sünnetçiler ve hastabakıcı hemşirelerdir.