Şirketler Hukukuna Dair İhtilaflar ve Ortaklar arası İhtilaflar

Büromuz;

-Şirket genel kurul toplantılarının yapılması

-Sermaye artırımları/indirimleri

-Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık

-Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

-İrtibat bürolarının kurulması

-Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler

-Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence)

gibi konularda gerek Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde öğretim görevlisi danışmanlarımızla gerekse de arabuluculuk sıfatına haiz avukatlarımız ile uyuşmazlığın ortaya çıkmasına izin vermeden çözülmesini sağlamaktayız.

Ayrıca müvekkillerimizin pay sahipliğinden kaynaklanan haklarının ihlaline karşı hukuki çözüm yollarına başvurmakta ve müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.