Fikri ve Sınai Mülkiyet Davaları

-Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,

-Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,

-Telif hakları,

-Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,

-Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi,

gibi konularda yurt içinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve yurt dışında WIPO, OHIM kurumları ile yabancı iş ortaklarımız vasıtasıyla ilgili ülkenin yerel kurumlarına marka, patent, tasarım, coğrafi işaretler ile ilgili her türlü işlemin yerine getirilmesi ve takibi; Müvekkillerimize ait markaların yurt içi ve yurt dışında izlenmesi hizmetleri Uzman avukat kadromuzla sağlanmaktadır.