Birleşme ve Devralma

Uzman avukat ekibimiz, çok uluslu şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini, özel sermaye şirketleri ile fonlarını, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketleri ve yatırım bankalarını; birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin her aşamasında temsilde geniş bir deneyime sahiptir.

Ayrıca hukuk büromuz her tipteki birleşme ve satın alma işlemleri, hisse ve varlık satışları, yeniden yapılanma ve organizasyon, girişim sermayesi yatırımları, ortak girişimler, kısmi bölünme yoluyla yapılandırma ve azınlık payların satışı gibi farklı konularda hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.