Kişisel temsil ve Medeni Hukuk İhtilafları

Büromuz her türdeki ölüme bağlı tasarrufların mevzuata ve Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde hazırlanması, mevcut vasiyetnamenin iptali veya değiştirilmesi, mülkiyete ilişkin işlemler, mirasın intikaline ilişkin işlemler ile mirasın reddi gibi hususların da dâhil olduğu benzeri her türlü miras hukukuna ilişkin konularda müvekkillerine hukuki destek olmaktadır.

Boşanma, çocuk velayeti ve evlat edinme konuları da dâhil olmak üzere aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne katılarak dava öncesinde ve sonrasında etkin bir şekilde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Uzman avukat kadromuz gerek Türk gerekse de yabancı uyruklu gerçek kişileri boşanma davalarında, evlilik anlaşmalarında ve boşanma anlaşmalarında temsil etmektedir.