İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-Müzakerelere de katılmak dahil olmak üzere Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması

-Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh yolu ile çözümlenmesi

-İş akdinin feshi veya işten çıkarma konularında yasal sürecin takibi

-İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

-İşyerinin sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması

-İş sözleşmelerinin mevzuata ve emsal Yargıtay kararlarına uyumluluğunun sağlanması ve yeniden düzenlenmesi

-Spesifik her türlü duruma uygun tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

gibi iş hukukuna ilişkin ihtilaflarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.