İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda;

-Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

-İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

-Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

-Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü vb. konularda avukatlık hizmeti vermektedir.