Alacakların Tahsili, İcra ve İflas

Büromuz bünyesinde ayrı bir departman olarak kurulan, uzaman avukatlar, idari takip ekibi, call agent ve yasal takip kadrosuyla Yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile Telekomünikasyon, Bankacılık ve Finans kuruluşlarının gerek idari gerekse de yasal takip süreçleri icra ve iflas daireleri nezdinde alacaklarının tahsili, icra takibi, teminatların paraya çevrilmesi gibi işlemleri tarafımızca yürütülmektedir

Bunlar dışında ayrıca konkordato komiseri de olan avukatlarımız ile iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.